VIZUALIZACE

Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia

Reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352

VIZUALIZACE

 

PŘIPRAVUJE SE

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií