HLAVNÍ STRÁNKA

Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia

Reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352

 

O projektu

 • Harmonogram projektu: 1. 9. 2017 – 30. 5. 2020
 • Schválený rozpočet projektu:   43 402 261,55 Kč

Klíčové aktivity projektu:

 1. Řízení projektu
 2. Dobudování studijního centra s knihovnou
 3. Rekonstrukce a dobudování právních klinik
 4. Dobudování bezbariérového vstupu do budovy

Cíle projektu:

 1. Hlavním cílem projektu, je dobudování nového pavilonu PF UP s multifunkčním objektem knihovny se studovnami (klíčová aktivita 2), které nabídnou:
  • Prostor pro studium literatury a přípravu studentů na výuku ve všech akreditovaných programech. Nově vytvořená místa pro studium budou k dispozici v obou patrech plánované knihovny. Kapacita studijních míst oproti současnému stavu se zdvojnásobí.
  • Místa pro individuální i skupinové studium a přípravu. Projekt počítá s vytvořením 10 nových menších místností využitelných pro individuální i skupinové studium (4 využitelné i jako pracovní prostory pro hostující zahraniční vyučující).
  • Nové kapacity pro praktický nácvik právnických dovedností, simulace činnosti právnických profesí a interaktivní výuku. Vybudování 3 větších prostor/učeben, propojených s knihovnou, které v době neobsazení budou sloužit jako studijní místnosti.
  • Prostor pro studium a práci s elektronickými zdroji – nová samostatná e-studovna.
  • Nezbytný prostor pro katalogizaci knižního fondu PF UP – zdvojnásobení současné kapacity prezenčního knižního fondu.
 2. Cílem klíčové aktivity č. 3 je rekonstrukce a dostava prostor na hlavní budově PF UP za účelem vytvoření funkčního prostoru pro činnost Centra pro klinické právní vzdělávání – zvýšení komfortu klientů studentské právní poradny, zajištění diskrétní komunikace, efektivní prostor pro studenty, nová výuková místnost.
 3. Posledním cílem je zlepšení přístupnosti fakulty vybudováním efektivního bezbariérového vstupu do hlavní budovy PF (klíčová aktivita č. 4).

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií